เงื่อนไขการรับประกันสินค้าเงื่อนไขการรับประกันสินค้า

Last updated: 11 ก.พ. 2563  |  938 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เงื่อนไขการรับประกันสินค้าเงื่อนไขการรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้าเงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. การรับประกันครอบคลุมการชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากการผลิตที่เกิดขึ้นภายใต้การใช้งานตามปกติ โดยมีระยะเวลาประกันสำหรับสินค้าแต่ละกลุ่มดังนี้

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การรับประกันเฉพาะผู้ลงทะเบียนรับประกันผ่านทาง Line Official เท่านั้น**

1. ระยะเวลารับประกัน1.1 ระยะเวลารับประกันปกติ 1 ปีการรับประกันครอบคลุมการชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากการผลิตที่เกิดขึ้นภายใต้การใช้งานตามปกติซึ่งได้แนะนำไว้ในคู่มือ บริษัทจะทำการซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลา 1 ปี หลังจากนั้นบริษัทคำนวณค่าอะไหล่และค่าบริการตามจริงลงทะเบียนขยายเวลารับประกันเป็น 2 ปี ผ่าน Line Official : firstfeels (สำหรับสินค้าแบรนด์ First Feels และ BEJOY)            Line Official : amovethailand (สำหรับสินค้าแบรนด์ AMOVE)การรับประกันครอบคลุมการชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากการผลิตที่เกิดขึ้นภายใต้การใช้งานตามปกติซึ่งได้แนะนำไว้ในคู่มือ บริษัทจะทำการซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลา 1 ปี สำหรับการชำรุดที่เกิดขึ้นในปีที่ 2 ค่าอะไหล่ลด 50% ไม่มีค่าบริการ หลังจากนั้นบริษัทคำนวณค่าอะไหล่และค่าบริการตามจริง
2. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงกรณีดังต่อไปนี้เมื่อลูกค้าไม่แสดงบัตรรับประกันนี้ในกรณีที่ไม่มีการระบุวันที่ซื้อ หรือสถานที่ซื้อบนบัตรรับประกันไว้อย่างชัดเจน หรือมีการแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งในบัตรรับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผิดประเภท ขาดการบำรุงรักษาตามปกติ มีการแก้ไขหรือซ่อมโดยผู้อื่นที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่บริษัท การเสื่อมและสึกหรอตามธรรมชาติ เช่น สนิท สีหลุดลอก ความเสียหายของชิ้นส่วนที่มีการตัดเย็บ และการเสื่อมของชิ้นส่วนเรซิน จากการถูกสัมผัสรังสีอุลตร้าไวโอเลทในแสงแดดความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยภัยธรรมชาติและปัจจัยภายนอกอื่นๆค่าจัดส่งสินค้าไป-กลับเพื่อรับบริการซ่อม
3. การรับประกันนี้ไม่รวมถึงความเสียหายต่อเนื่องที่ได้รับผลกระทบมาจากการใช้สินค้า4. ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าใหม่เมื่อสินค้าได้ผ่านการใช้งานแล้ว5. สินค้าได้ผ่านอุบัติเหตุหนัก เช่น อุบัติเหตุบนท้องถนน การตกหล่น หรือเหตุการณ์ที่ส่งผล อย่างรุนแรงต่อตัวสินค้าจะไม่สามารถซ่อมได้6. การรับประกันนี้มีผลเฉพาะสินค้าใหม่ของบริษัทเท่านั้น ไม่รับประกันสินค้ามือสอง 7. อะไหล่สินค้า แต่ละรุ่นจะมีการสำรองไว้เป็นเวลา2 ปี นับจากปีที่หยุดการผลิตสินค้ารุ่นนั้นๆ8. เมื่อลูกค้าได้รับของแล้วพบว่า “ชำรุดจากการขนส่ง” แจ้งเคลมเปลี่ยนตัวใหม่ได้ภายใน 3 วันจากวันที่ได้รับ หากแจ้งภายหลังจากระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

กรณีต่อไปนี้ ไม่ อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑ์ชำรุดเพราะถูกใช้ในทางที่ผิดจุดประสงค์ที่ออกแบบไว้ หรือขาดการบำรุงรักษาที่ถูกต้องผลิตภัณฑ์ถูกดัดแปลง ต่อเติม ซ่อมแซม โดยมิใช่ช่างซ่อมบำรุงจากทางบริษัทฯผลิตภัณฑ์ชำรุด บุบสลาย หรือเกิดรอยขีดข่วน อันเนื่องมาจากสาเหตุภายนอก เช่น การเคลื่อนย้าย การขนส่ง ความประมาทเลินเล่อ ถูกสารเคมี ภัยธรรมชาติ สัตว์ต่างๆ เช่น มด หนู แมลงสาบ กัดแทะอุปกรณ์ใช้ร่วมต่างๆ อันต้องชำรุด สึกหรอ ตามระยะเวลาการใช้งาน หรือต้องมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆอุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบอยู่ภายนอก และภายในผลิตภัณฑ์ เช่น ตัวโครงคาร์ซีท ตัวโครงรถเข็นเด็ก ผ้าหุ้มเบาะ  คาร์ซีท ผ้าหุ้มเบาะรถเข็นเด็ก เบาะเปลไกว เบาะเปลโยก และของเล่นทุกอย่างตำแหน่ง SERIAL NUMBER (S/N) ของแต่ละสินค้ารถเข็นเด็ก ตำแหน่ง  เหล็กขาหลังของรถเข็น
เปลโยกเด็ก  ตำแหน่ง เหล็กด้านหลังของตัวสินค้า
เปลไกวเด็ก  ตำแหน่ง เหล็กขาของเปลไกว
รถเข็นของอเนกประสงค์  ตำแหน่ง  เหล็กขาหลังของรถเข็น

ศูนย์จำหน่ายและบริการครบวงจรสำนักงานใหญ่ บริษัทธนทรัพย์ภัทรโชค ถ.เอกชัย132 เขตบางบอน  โทร.086-355-5540
Facebook : First Feels babyINSTAGRAM : First FeelsLine@ : @firstfeelsCall Center : Tel.086-355-5540

Powered by MakeWebEasy.com